Bilimsel çalışma metodolojisi çalıştayı yapıldı. - Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği

İçeriğe git

Ana menü:

Bilimsel çalışma metodolojisi çalıştayı yapıldı.

Düzey 10
Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği’nin, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi desteği ile düzenlediği “Bilimsel Çalışma Metodolojisi Çalıştayı” 4-5 Mayıs 2013 tarihlerinde İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma HastanesiKonferans Salonunda yapıldı.

Çalıştay açılışında konuşan BUHASDER Bşk. Doç. Dr. Şükran KÖSE,dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, 2008 yılında kurulan derneğin4 sempozyum, 1 kurs düzenlediğini, derneğin çalışmaları ile ilgili bilgi ve belgeye derneğin web sitesinden (www.buhasder.org.tr) ulaşılabileceğinibelirtmiştir.
Doç. Dr. Şükran KÖSE, Çalıştayda, temel araştırma teknikleri ve projelerinin bütçe yönünden hazırlıkları, araştırmalardaki etik ilkeler, terimlerin doğru kullanılması, klinik çalışmaların planlanması ve hipotez kurulması, biyoistatistik uygulamalarında ilke ve standartlar, epidemiyolojik araştırmalar, proje kaynaklarının bilinmesi, klinik araştırmalara ait yönetmeliklerin irdelenmesi, makale yazımı ve dergi seçimi, araştırmaların sunumu ve konuların pekiştirilmesi amacıyla ortak proje yazma uygulaması gerçekleştirileceği bilgisini vermiştir.

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabibi Prof. Dr. Gökhan AKBULUT yaptığı açılış konuşmasında “Ben aslında bu toplantıya yönetici olarak değil de , bir öğrenci olarak katıldım, hakikaten akademik faaliyetin hangi aşamasında olursanız olun öğrenci kalabilirseniz gelişmedevam edebilir. Bu anlamda öğrenci kalan; hala ruhunu genç tutan hepinize teşekkür ediyorum. Bu çalışmaya emeği geçen başta Şükran Hocam olmak üzere tüm ekibe ve değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. İyi bir çalıştay olmasını diliyorum. “ dedi

Prof. Dr. Gökhan AKBULUT hastane yönetimi ve baştabiplik olarak bilimsel çalışma ve faaliyetlere , projelere destek olmaya, katkı sunmayaçalışıyoruz. Bu hastaneye bildiğiniz gibi yeni atandım. Bu süre içinde bu hastaneden çok değerli çalışmalar yapıldığını, bilimsel faaliyetler olduğunu gözlemledim. Çok önemli ve kıymetli bir potansiyel var. Hocalarımız var. Genç arkadaşlarımız var. Bu emek ve birikimin geliştirilmesi, daha görünür kılınması için çalışacağız şeklinde açıklama yapmıştır.

Çalıştay Başkanlığını Doç. Dr. Şükran Köse'nin Çalıştay Genel Sekreterliğini Doç. Dr. Süheyla Serin Senger'in yaptığı çalıştayda, birbirinden değerli hocalarımız katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaşdı. Yoğun bir ilgi ve katılımın olduğu çalıştay canlı bir tartışma, görüş , deneyim ve bilgi paylaşımı içinde geçti.

Çalıştayda, Hacettepe Üniversitesi, Göğüs Hastalıkları ABD Allerji-İmmünoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof.Dr. A.Fuat Kalyoncu hocamız "Günümüz Türkiye’sinde Bilimsel Araştırmaların Geleceği", İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Viroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Mustafa HASÖKSÜZ hocamız "Bir Araştırma Projesi Nasıl Hazırlanır ", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman YILMAZ "Deneysel Hayvan Modelleri ve Standardizasyon", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı BaşkanıDoç. Dr. Çağatay ÜSTÜN hocamız " Bilimsel Araştırmalarda Etik İlkeler ", TTB, Sağlık Bakanlığı, TÜBİTAK, UNICEF ve WHO-Geneva danışmanlıklarda yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı ABD Öğretim üyesi Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu hocamız "Temel Araştırma İlkeleri ve Alan Araştırmaları", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji BD. Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ulus Salih Akarca hocamız " Araştırma Teknikleri ve Araştırma Tipleri"

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aliye Mandıracıoğlu hocamız "Epidemiyolojik Çalışmalar", Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi,Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cumhur Gündüz hocamız "Araştırma ve Projelerde Maliyet ve Bütçe Hazırlanması"
Turkiye EKMUD Baskani, Turkiye Bilimler Akademisi (TUBA) uyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Öğretim Üyesi, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu hocamız "Çalışmanın Planlanması Hipotez Oluşturulması", İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim ve İdari Sorumlusu, BUHASDER Başkanı Doç. Dr. Şükran KÖSE" hocamız “Klinik Araştırmalar Sözlüğü, Terimlerin doğru Kullanımı ", İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon Merkezi Uzmanı, Fatma OLGUN hocamız "AB Projeleri ve Fon Kaynakları", İstanbul Üniversitesi Cerrahpasa Tip Fakultesi Enfeksiyon Hastalıklari ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dali Ögretim Üyesi TUBA asosiye uyesi Prof. Dr. Resat Ozaras hocamız "Bilimsel Makale Nasıl Yazılır? Dergi Seçimi Nasıl Yapılmalıdır? " Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Fizik ABD Öğretim Üyesi, TÜBİTAK genç bilim insanları teşvik ödülü başta olamak üzere bir çok ödül alan Prof. Dr. Tuğrul SENGER hocamız "Bilim ve Araştırma Ödülleri"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olan aynı zananda Yüksek Öğretim kurulu ( YÖK ) Üyesi Prof. Dr Recep ÖZTÜRK hocamız YÖK Bursları, Değişim Programları", Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Daire Başkanı Dr. Hilal İLBARS hocamız "Türkiyede Klinik Araştırmalar ve Yeni Yönetmelik ", Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi derneğimiz kurucularından Prof. Dr. Yusuf Özbel hocamız "Ulusal ve Uluslar Arası Proje Kaynakları", , Ege Üniversitesi AB Programları Koordinasyon Ofisi Uzmanı, Kimya Y. Mühendisi S.Sevkan Soyuer hocamız "AB Fon Programları ve 2020 'ye Doğru Türkiye " Ege Üniversitesi, Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı BaşkaProf. Dr. Mehmet N. ORMAN hocamız "Bilimsel Araştırmalarda iyi Biyoistatistik uygulamalar İçin İlkeler ve Standartlar" Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İnfeksiyon Hastalıkları Öğretim Üyesi, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nin (ESCMID) genel sekreteri, 1997’de TÜBİTAK Tıp Teşvik Ödülü sahibi, 1999-2006 arası TÜBİTAK Sağlık Bilimleri Araştırma Grubu yürütme kurulu üyesi Sağlık Bakanlığı Merkezi Etik Kurul'da TTB temsilcisi olan Prof. Dr. Murat AKOVA hocamız "Bilimsel Toplantılarda Bir Araştırma Nasıl Sunulur; Nasıl Bir Slayt Sunumu Hazırlayalım?konularında bilgi, deneyim ve görüşlerini bizlerle paylaşmışlardır. Konuşmacıların teşvik ve motive edici yaklaşımları genç katılımcıları yüreklendirmiş, iki gün boyunca canlı ve keyifli bir eğitim deneyimi yaşatmıştır.

BUHASDER başkanı Doç. Dr. Şükran KÖSE Çalıştay kapanış konuşmasında " Gilead Akademi ve Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi desteği ile BUHASDER tarafından düzenlenen “Bilimsel Çalışma Metodolojisi Çalıştayı” na katılarak bizimle görüş, bilgi ve deneyimlerini paylaşan çok değerli hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Katılımcı arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İki gün boyunca başarılı ve keyifli bir öğrenme ve paylaşım süreci yaşadık , burada kazandığımız bilgi ve deneyimlerin bilim ve araştırma dünyamıza büyük katkılar yapacağına inanıyorum. Bu çalışmada bize destek olan hastane yöneticimiz Prof.Dr. Abdullah Başyurt ve Baştabibiz Prof. Dr.Gökhan Akbulut hocalarıma, Gilead Akademi temsilcilerine ve çalışma arkadaşlarıma ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. " dedi.
Doç. Dr. Şükran KÖSE , Çalıştay sunumlarını kitap ve e- kitap vb. yollarla daha geniş paylaşıma sunacaklarını belirtti.
İçeriğe dön | Ana menüye dön