Hakkımızda - Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği

İçeriğe git

Ana menü:

Hakkımızda

Düzey 10
Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği olarak çıktığımız yol çok uzun bir yoldur. Bu yol kentlerden, köylere, mezralara, Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar durmadan yürüyeceğimiz bir yoldur.
Bulaşıcı hastalıklardan kimsenin ölmemesi, çok kıymetli varlıklarımız olan bebek ve çocuklarımızın kaybedilmemesi en önemli amaçlarımızdan biridir.
Bizim hedefimiz; yapacağımız konferanslar, seminerler, yüzyüze görüşmeler, vereceğimiz eğitimlerle, bilgisizliklerin giderilmesi “bilgi toplumu olma yolunda” emin adımlar atarak hep birlikte zorlukları aşmaktır. Çıktığımız bu yolda bize katkı ve destek sunanlara, güç katanlara şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.
Derneğimizin bu amaçlarını gerçekleştirilmesi için katkı ve desteklerinizi bekliyoruz.

Prof. Dr. Şükran KÖSE
Başkan

                 

                                                                      BULAŞICI HASTALIKLARI  ÖNLEME DERNEĞİ
                                                                                                  BUHASDER

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği,   İzmir Valiliği , Denekler İl Müdürlüğü’ne   29 /08/2008 tarihinde yapılan kuruluş başvurusu  ile  kurulmuş , 35-048-137 kütük no ile  kaydı yapılmıştır.
Yönetim Kurulu

Başkan :
Prof. Dr. Şükran KÖSE

Başkan Yrd :
Ata Nevzat YALÇIN

Başkan Yrd :
Filiz GÜMELİ

Sekreter :
Recep BALIK

Sayman :
Şenol SARIAVCI

Bulaşıcı Hastalıkları Önleme Derneği Kurucular :

ŞÜKRAN KÖSE                                  TIP DOKTORU
MEHMET SERDAR CANKO                  TIP DOKTORU
GÜLGÜN AKKOÇLU                           TIP DOKTORU
MELDA TÜRKEN                                TIP DOKTORU
BENGÜ GİRENİZ TATAR                    TIP DOKTORU
ZEKİYE ÖZTÜRERİ                            TIP DOKTORU
GÜLFEM ECE                                    TIP DOKTORU
MEVLÜT ÜLGEN                                PSİKOLOG
YUSUF ÖZBEL                                  TIP DOKTORU
TUNCER İYİ                                     BİOLOG
MEHMET ERDEN                               LAB. TEK.
İLHAN KORKMAZ                              MEMUR

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri :

1-Toplumsal bir sorun olan bulaşıcı hastalıkların önlenmesi ve etkisinin en aza indirilmesi için tıbbi ve sosyal çalışmalar yapmak, projeler oluşturmak, eğitim faaliyetleri ve organizasyonları düzenlemek.
2- Bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişilere ve gruplara mevzuat çerçevesinde maddi ve manevi yardımda bulunmak.
3- Bulaşıcı hastalığa yakalanmış kişi ve grupların yaşam kalitesini yükseltmek için çalışmalar yapmak,
4- Bulaşıcı hastalık riski bulunan kişi, topluluk ve bölgelere yönelik önleyici ve koruyucu sağlık ve eğitim hizmeti sunmak için çalışmalar yapmak.
5 - Bulaşıcı hastalıklar  alanında  çalışmakta olan personelinin eğitimine katkıda bulunmak.
6-Kurs, seminer,  konferans, kongre ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek, araştırmalar yapmak, mevzuat çerçevesinde psiko-sosyal ve sağlık tesisleri, rehabilitasyon merkezleri kurmak, işletmek,
7-Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar çıkarmak. Tıbbi risk gruplarına dağıtılmak üzere yayın ve doküman hazırlayıp, dağıtmak,  bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
8-Amacın gerçekleştirilmesi için  sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
9-Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
10-Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler  kurmak ve işletmek,
11-Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
12-Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için  yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
13-Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
14-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak, Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,
15-Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,
16-Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
17-Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
18-Gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açmak,
19-Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak.

İçeriğe dön | Ana menüye dön